Naše firma Lesnické služby funguje samostatněna trhu služeb od roku 2002.Poskytujeme kompletní služby v oblasti lesního hospodářství,realizace a údržby zeleně.Jsme firma,která působí zejména v krajích pardubickém,královehradeckém,středočeském a kraji Vysočina.Našimi zákazníky jsou nejenom lesnické firmy,ale i obce, úřady,stavební firmy a soukromé osoby.

V oblasti realizace a údržby zeleně dokážeme zabezpečit vše od kácení stromů, likvidace rudeálních porostů,terénních úprav,výsadby zeleně,až po její celoroční údržbu,jako je prořezávání jednotlivých stromů,uličních stromořadí,likvidace náletových dřevin,pletí záhonů,stříhání živých plotů a sekání trávníků včetně podzimního úklidu listí.Dále provádíme chemickou likvidaci plevelů a nežádoucích dřevin, tj.postřiky herbicidy (např.postřiky zámkových dlažeb proti prorůstání plevelů a trav).

V oblasti lesnických prací poskytujeme nejenom kompletní,ale i dílčí služby v oblasti pěstebních a těžebních prací.Provedeme veškeré práce od výsadby lesa,stavby oplocenek,přes ožínání,postřiky a nátěry chemickými přípravky,výchovné zásahy v porostech,až po těžbu dřeva a úklid klestu.