Ceník lesnických prací 2012.xls

Tento ceník je pouze orientační.Velkou roli v tvorbě ceny hrají podmínky,v kterých jsou práce vykonávany.Například v těžbě dřeva to je přístupnost terénu,přibližovací vzdálenost či hmotnatost těženého dřeva.Při pěstebních činnostech bereme v úvahu typ zeminy,zabuřenění,dostupnost,četnost údržby a v neposlední řadě i množství prací.Stálým zákazníkům umíme vyjít vstříct cenou i radou.