Pěstební a těžební činnost:

-úklid klestu,dočišťování ploch po těžbě,popř.vyvážení klestu

-příprava půdy chemická,popř.mechanická

-výsadba sazenic jamková,štěrbinová,jiná

-stavba oplocenek dřevěných,drátěných,jejich opravy a likvidace

-nátěry nebo postřik kultur repelenty letní a zimní

-individuální ochrana sazenic

-přihnojování sazenic

-ožínání kultur celoplošně,v pruzích,v ploškách

-chemická ochrana proti buřeni,škodlivému hmyzu

-prostřihávky,prořezávky,probírky

-instalace lapačů,kladení lapáků

-asanace kůrovcového dříví v lese nebo na skládkách

-těžba dřeva včetně manipulace a přiblížení,popř vyvození na OM