zahrady,sadové úpravy

realizace zahrad

před započetím prací

cca 3 roky po realizaci

sadové úpravy

před započetím prací

po realizaci